هاست نگار

شرح و شرایط خرید میزبانی سایت و دامنه

 

بدینوسیله خریدار کلیه موارد ذیل را مطالعه نموده و قبول دارد.

شرایط کلی:

1.        خریدار، هاست و دامنه خریداری شده را طبق قوانین و مقررات جمهوری اسلامی ایران استفاده خواهد کرد.

2.        چنانچه درخواستی از ضابطین قضایی در خصوص محتوا و نوع استفاد سایت و دامنه به این شرکت برسد و درخواست  تعلیق و یا تعطیلی سایت و دامنه خریداری شده را داشته باشند، این شرکت حق دارد موارد درخواستی را اجرا نماید. و در این خصوص خریدار حق هیچ گونه شکایتی را ندارد.

3.        این شرکت بطور هفتگی از کلیه اطلاعات هاست و دیتابیس ها نسخه پشتیبان تهیه می کند. درعین حال بمنظور کاهش ریسک از دست رفتن اطلاعات کلیه مشتریان موظف می باشند که از تمامی محتواهای خود نسخه پشتیبان تهیه نمایند.

شرایط صورتحساب و پرداخت:

1.       قیمتی که در هنگام سفارش مشتري در پیش‌­فاکتور منظور گرديده است، معتبر مي‌باشد

2.         در خصوص هاست چنانچه مشتری پس از رویت صورتحساب های صادره در وقت مقتضی اقدام به تمدید یا پرداخت ننماید،  15 روز پس از آخرین اخطار مبنی بر تعلیق سایت کلیه اطلاعات سایت از سرورهای این فروشگاه حذف خواهد گردید و مشتری حق شکایت ندارد.

3.       در خصوص تمدید دامنه، چنانچه مشتری در سررسید پرداخت، صورتحساب خود را پرداخت ننماید و دامنه منقضی شود، بدیهی است که بلافاصله پس از انقضا دامنه، وب سایت از کار خواهد افتاد و این شرکت هیچ گونه مسولیتی در خصوص ضرر و زیان وارده به مشتری را ندارد.

شرایط دامنه:

1.        مالک دامنه در زمان ثبت دامنه، انتقال دامنه، تغییر نام یا نام خانوادگی و یا آدرس ایمیل مالک دامنه، می بایستی ایمیلی که به صورت اتوماتیک از طرف ثبت کننده دامنه ارسال می گردد را تایید کند در غیر اینصورت دامنه معلق و آزاد اعلام خواهد شد.